Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-16:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:30
Dyżur komornika - środa 9:00-15:00

Kancelaria dysponuje
  • możliwością poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • możliwością generowania zapytań elektronicznych do ZUS (PUE)
  • możliwością uzyskiwania drogą elektroniczną danych ze zbioru PESEL
  • dostępem elektronicznym do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • możliwością wyszukiwania nieruchomości dłużników w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW)
  • możliwością szczegółowego wglądu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu uzyskania m.in. danych adresowych i identyfikatorów dłużnika w tym numeru PESEL.
  • możliwością wykonywania elektronicznych zapytań w systemie Publicznych Służb Zatrudnienia w tym Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni (SEPI)
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

LICYTACJE / NIERUCHOMOŚCI

I licytacja - ul. Kamrowskiego
2019-02-06
KM 1562/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GD1Y/00089790/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociąga, Kancelaria komornicza w Gdyni, ul. Świętojańska 71/5, 81-389 Gdynia, tel. 58 719 04 60, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:  w dniu 09-04-2019r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni, pl. Konstytucji 5, w sali nr 206 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 81-603 Gdynia, ul. Kamrowskiego 11 D/10, dla której  Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VII Cywilny prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1Y/00089790/9. Nieruchomość stanowi własność Adriana Prus. 
Lokal posiada powierzchię użytkową 42,80m2 i składa się  z 2 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki z wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o pow. 3m2. Lokal znajduje się na 3 kondygnacji (2 piętro).
Suma oszacowania wynosi 256.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25.600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię zgodnie z art. 962 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. Centrum Rozliczeniowe w Krakowie 02 1600 1462 1873 2443 8000 0001
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Operat szacunkowy biegłego znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy 

Bartosz Bociąga
gdyniakomornik.pl - Komornik sądowy, aukcje komornicze i egzekucje, windykacja i licytacje nieruchomości - Gdynia